Våra Undersökningar

Till oss kommer du för att undersöka och mäta hur dina organ fungerar. Det kan till exempel vara hjärtat, lungorna och kärlen.

Vi som arbetar här

På Sollentuna Fysiologklinik arbetar bland annat biomedicinska analytiker, sekreterare, administratörer och läkare.

Remiss.

För att komma till oss för en undersökning skriver din läkare på vårdcentralen en remiss till oss om vilken undersökning som skall göras.
Efter undersökningen skriver vi ett utlåtande som skickas till din läkare.
Undersökningen är kostnadsfri men om du uteblir från bokad undersökning debiteras du 400 kr i enlighet med region Stockholms direktiv.
Du kan även komma till oss utan remiss och betala listpris för undersökningen.

Vilo-EKG

Syfte: Att registrerar den elektriska aktiviteten i hjärtats ledningssystem. Genom att mäta det kan vi identifiera problem med hjärtats rytm.

Förberedelser: Inga särskilda förberedelser krävs.

Utförande: Du får ligga på rygg med bar överkropp och synlig vänster ankel. Därefter placeras tio elektroder på bröstet, armar och vänster ben.

Undersökningen tar ungefär 10 min.

Resultatet skickas till remitterande läkare.

Långtids-EKG

Syfte: Att registrera den elektriska aktiviteten i hjärtats ledningssystem vid normal daglig aktivitet. Genom att mäta det kan vi identifiera problem med hjärtats rytm. Registreringen är kontinuerlig under 1, 2 eller 3 dygn och du ska leva som vanligt så att den blir representativ för ditt dagliga liv och besvär.

Undersökningen innefattar två besök.  Den första för påkoppling och den andra för återlämning av utrustningen.

Förberedelser inför första besök: Du får äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt. Du får gärna duscha innan undersökningen för att du inte får göra detta under pågående registrering. Undvik att smörja in bröstet med hudkrämer, oljor eller salva för det försvårar påkopplingen.

Första besöket: undersökning inleds med ett vilo-EKG. Därefter får du 5 engångselektroder på bröstet som kopplas till sladdar och en liten inspelningsenhet som bärs under registreringstiden. Du får instruktioner och ett dagboksblad. Besöket tar ungefär 30 min.

Andra besöket: Återlämning av utrustningen (som du kopplar bort själv) och dagbok i vår reception följande vardag.

Återlämningstider: kl 07:30-08:00 vid påkoppling på förmiddagen eller kl 12:00-12:30 vid påkoppling på eftermiddagen.

OBS: Det är viktigt att du lämnar utrustningen i tid. En annan patient ska ha den efter dig.

När du återlämnat utrustningen kommer registreringen att analyseras.

Resultatet skickas till remitterande läkare.

Långtidsregistrering av Blodtryck

Syfte: Att registrera blodtrycket under 1 dygn (20–24 timmar) för att se hur det varierar vid normal daglig aktivitet. Du ska leva som vanligt så att den blir representativ för ditt dagliga liv och eventuella besvär.

Undersökningen innefattar två besök, den fösta för påkoppling och den andra för återlämning av utrustningen.

Förberedelser inför första besök: Du får äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt. Du får gärna duscha innan undersökningen för att du inte får göra detta under pågående registrering.

Första besöket: Blodtrycket mäts i båda överarmarna. Därefter får du en blodtrycksmanschett fäst på överarmen kopplat till en sladd och en liten inspelningsenhet som bärs under registreringstiden. Du får instruktioner och ett dagboksblad. Besöket tar ungefär 30 min. Registreringen görs automatisk genom att pumpa upp manschett med jämna mellanrum under dygnet.

Andra besöket: Återlämning av utrustningen (som du kopplar bort själv) och dagboksbladet i vår reception följande vardag.

Återlämningstid:

  • Vid påkoppling på förmiddagen återlämnas apparaten mellan 07:30-08:00.
  • Vid påkoppling på eftermiddagen återlämnas apparaten mellan 11:00-11:20.

 OBS: det är viktigt att du lämnar utrustningen i tid. En annan patient ska ha den efter dig.

När du återlämnat utrustningen kommer registreringen att analyseras.

Arbetsprov

Syfte: Arbetsprov utförs för att bedöma hjärtats funktion under ansträngning samt mäta den fysiska arbetsförmågan.

Förberedelser: Ta dina mediciner som vanligt. Du bör endast ha ätit en lätt måltid och får inte röka/ snusa 2 timmar innan undersökningen. Undvik att smörja in bröstet med hudkrämer, oljor eller salva för det försvårar montering av elektroder som registrerar ditt EKG. Ta med träningskläder och skor att cykla i. Det finns möjlighet att duscha om man vill, men ta med egen handduk.

Utförande: Hjärtat kontrolleras med EKG (elektrokardiogram) och blodtrycksmätningar som utförs i vila, i samband med cyklingen och efter ansträngningen.  Du får cykla under stegvis ökande belastning. Du får berätta hur ansträngande det känns. Hur andfådd du blir och om du känner eller upplever obehag, till exempel smärta i bröstet. Cyklingen brukar pågå tills du har ansträngt dig maximalt.  Undersökningen tar ungefär 40 min.

Resultatet skickas till remitterande läkare

 

Ortostatisk prov

Syfte: Ett ortostatiskt prov ger information om hur cirkulationen anpassas till förändringar av kroppsläge. Undersökningen utreder orsaken till yrsel och ger oss möjlighet att bedöma om puls- och blodtrycksreaktion är normalt i stående.

Förberedelser: Du kan ta dina mediciner som vanligt.

Utförande: EKG-elektroder placeras över bröstkorgen, hand- och fotleder. Blodtrycksmätning och EKG-registrering sker först i liggande samt därefter i stående cirka 8 – 10 minuter. Eventuella symtom registreras under undersökningen.

Undersökningen tar ungefär 30 – 40 min.  

Resultatet skickas till remitterande läkare.

 

Lungfunktionstest, spirometri

Syfte: Lungfunktionstest utförs för att undersöka lungornas funktion.

Förberedelser: Drick inte kaffe, te, coca-cola eller energidrycker 4 timmar före undersökningen. Du får inte röka eller snusa 12 timmar före undersökningen. Gäller även nikotinplåster och nikotintuggummi.

Långverkande inhalationsmediciner som Oxis, Serevent, Seretide, Symbicort och Spiriva bör inte tas 24 timmar före undersökningen.

Kortverkande inhalationsmediciner som Atrovent och Salbutamol (Ventoline, Buventol) bör inte tas 8 timmar före undersökningen; Terbutalin (Bricanyl) bör inte tas 16 timmar före undersökningen.

Pulmicort, Flutide och Giona samt övriga mediciner som inte har med luftvägar att göra kan tas som vanligt.

Till denna undersökning behövs ett HB-värde som inte är äldre än tre månader.

OBS: Om du har en känd lungsjukdom som KOL eller astma där du misstänker en försämring om du inte tar inhalationsmediciner då ska du ta dina mediciner som vanligt.

Utförande: Vid undersökningen får du sitta inne i en box och andas genom ett munstycke. Du kommer att få följa instruktioner om hur du ska andas. För att få ut ett pålitligt resultat av undersökningen behövs en god medverkan av dig. Du bör inte ha svår klaustrofobi. Undersökningen tar ungefär 60 min. Resultatet skickas till remitterande läkare.

Tag med din medicinlista. OBS: Kontakta oss om du är förkyld.

Transthorakal Ekokardiografi

Ekokardiografi är en ultraljudsundersökning av hjärtat

Syfte:  Bedöma av hjärtats funktion avseende pumpförmåga, klaffunktion och hjärtvolymer/tryck

Förberedelser: Inga särskilda förberedelser krävs.

Utförande: Du kommer att undersökas med bar överkropp, liggande i vänster sidoläge på en brits. Ultraljudssändaren hålls mot bröstkorgen, med gel, i olika positioner och lite justeringar för optimering av bilder. På bildskärm ses rörliga bilder av hjärtat samt blodflödet.

Undersökningen tar ungefär 40-60 min.

Resultatet skickas till remitterande läkare.

Ultraljudsundersökning av Halskärlen

Syfte: Att kartlägga artärerna (pulsådrorna) som försörjer hjärnan. Vi mäter flödena och tittar på hur artären ser ut. Vi gör ultraljudundersökningen utanpå halsen.

Förberedelser: Inga. Du får äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt.

Undersökningstid: 45 minuter.

Ultraljudsundersökning av Artärer

Syfte: Kartlägga artärcirkulationen (pulsådrorna).

Omfattning: Ultraljudsundersökning av artärcirkulationen i benen och buken eller i armarna beroende på dina symtom och vad din läkare har för frågeställning.

Förberedelser: Vid undersökning av ben behöver du vara fastande ca 6 timmar före undersökningen då vi även undersöker buken (magen). Du som har diabetes ska inte fasta.

Du får ta dina mediciner som vanligt och dricka vatten.

Undersökningstid: 60-90 minuter.

Resultatet skickas till remitterande läkare.

Ultraljudsundersökning av Vener

Syfte: Att kartlägga funktionen av vencirkulationen i benen, i armarna eller i buken beroende på dina symtom och din läkares frågeställning.

Undersökningen kan omfatta åderbråck såväl som eventuella blodproppar i venerna. Du får sitta eller ligga på en brits när undersökningen utförs.

Förberedelser: Inga. Du får äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt. (Om du ska vara fastande skriver vi det för hand på denna kallelse. Är du diabetiker ska du inte fasta.)

Undersökningstid: 40-90 minuter.

Resultatet skickas till remitterande läkare.

Perifer Cirkulationutredning

Syfte: Vid en perifer cirkulationsutredning bedöms artärcirkulationen i benen och i fötterna eller i armarna och i händer. Det beror på var du har dina symtom. Beroende på resultat och symtom kan du även bli kallad för ett kompletterande ultraljud.

Förberedelser: Du bör inte röka, snusa innan undersökningen (2 timmar). Gäller även nikotinplåster och nikotintuggummi. Klä dig gärna varmt så att dina fötter och händer hålls varma inför undersökningen.

Utförande: Du får ligga på rygg på en brits och blodtryck mäts i armarna, i tårna och i vristerna eller i armar och i fingrar.

Undersökningen tar ungefär 40–60 min.

Resultatet skickas till remitterande läkare.