Din hälsa är vår högsta prioritet.

Vi vänder oss till dig som behöver en fysiologisk undersökning av kroppens funktioner för att fastställa eller utesluta sjukdom, mäta grad av funktion eller följa effekt av behandling. Vi undersöker de flesta av kroppens organ med hjälp av bland annat ultraljud och arbets-EKG.

Funktionsundersökningar av hjärta, lungor och blodkärl

Du kommer till oss för undersökning av bland annat hjärtats, kärlens, lungornas funktion.
För att få genomföra undersökningar hos oss krävs remiss från en läkare.

Remiss.

För att komma till oss för en undersökning skriver din läkare på vårdcentralen en remiss till oss om vilken undersökning som skall göras.
Efter undersökningen skriver vi ett utlåtande som skickas till din läkare.
Undersökningen är kostnadsfri men om du uteblir från bokad undersökning debiteras du 400 kr i enlighet med region Stockholms direktiv.
Du kan även komma till oss utan remiss och betala listpris för undersökningen.

Ultraljud Ekokardiografi

Ett ekokardiogram är en ultraljudsundersökning av hjärtats storlek och funktion. Genom att använda ultraljudssensorer kan vi se en rörlig bild av ditt hjärta.

Långtids EKG

En metod att registrera hjärtats rytm under ett eller flera dygn.

Vilo EKG

Med hjälp av ett EKG kan du mäta hjärtats elektriska aktivitet.

Spirometri

Ett lungfunktionstest som mäter andningskapaciteten eller den totala andningsförmågan.

Ultraljud Kärl

Undersökningen av blodflödet i kärlen i kroppen och förändringar i kärlväggen.

Långtidsregistrering av blodtryck

En metod att mäta blodtryck under ett dygn istället för endast på mottagningen.

Perifer cirkulation utredning

En metod att kontrollera blodcirkulationen i benen eller armarna för att se om det finns någon obstruktion av blod som strömmar in i benen eller armarna.