För remittenter

Ultraljud med frågeställning DVT

Ring oss på telefon 08 4100 7000 för att vi ska uppmärksamma önskan om akut undersökning utan dröjsmål. Vi har ingen drop in, så skicka inte patienten till kliniken utan att ha fått en tid av oss. Men vi kan vara flexibla om vi vet att vi har en inkommande akut undersökning. Var noga med att skriva in patientens telefonnummer på remissen. Skriv ert direktnummer så att vi lätt kan nå er vid frågor. Om ni inte ringer oss kommer vi att ringa upp patienten så fort vi kan. Informera patienten om att ha sin telefon tillgänglig.

Välkommen att remittera patienter till oss. Vi använder journalsystemet TakeCare och tar gärna emot remisser där. Remiss skickas via TakeCare men om du inte har TakeCare är välkommen att skicka remissen till oss via post.

Det är viktigt att remissen innehåller uppdaterade kontaktuppgifter, samt

  • Kort anamnes
  • Problembeskrivning
  • Önskad undersökning

Om det finns tidigare anteckningar i TakeCare som vi kan ta del av är det värdefullt om detta framgår i remissen.

Den förväntade svarstiden är inom 4 dagar efter att undersökning är utförd.
Vid akuta frågeställningar och/eller kliniskt akuta resultat på undersökning skickas resultatet akut.
På remissen önskar vi att det finns direktnummer till remitterande enhet, alternativt direktnummer till remitterande läkare för att underlätta vid eventuella frågor inför undersökning, alternativt om undersökningen visar på kritiska resultat som bör ombesörjas snarast.

Vid beställning av spirometri med diffusionskapacitet, behövs ett HB-värde som inte är äldre än tre månader. Detta för en säkrare diagnostik.

Vi utför inte kontrastekokardiografi och stress-EKO nu för tillfälle.

Uppdaterad 08-04-2024.