Välkommen till Sollentuna Fysiologklinik 

För remittenter

Välkommen att remittera patienter till oss. Vi använder journalsystemet TakeCare och tar gärna emot remisser där. Remiss skickas via TakeCare men om du inte har TakeCare är välkommen att skicka remissen till oss via post.

Det är viktigt att remissen innehåller uppdaterade kontaktuppgifter, samt

  • Kort anamnes
  • Problembeskrivning
  • Önskad undersökning

Om det finns tidigare anteckningar i TakeCare som vi kan ta del av är det värdefullt om detta framgår i remissen.

Vid beställning av spirometri med diffusionskapacitet, behövs ett HB-värde som inte är äldre än tre månader. Detta för en säkrare diagnostik.

Vi utför inte kontrastekokardiografi.

Välkommen att remittera patienter till oss.  Vi använder journalsystemet Take Care och tar gärna emot remisser där. Remiss skickas via Take Care till respektive mottagning. Du som inte har Take Care är välkommen att skicka remissen till oss via post.  Det är viktigt att remissen innehåller uppdaterade kontaktuppgifter, samt  Kort anamnes Problembeskrivning Önskad undersökning Om det finns tidigare anteckningar i Take Care som vi kan ta del av är det värdefullt om detta framgår i remissen.

Akutmärkta remisser

Vi tar även emot akutmärkta remisser. Akuta undersökningar utförs samma dag som remissen mottas, ring och boka tid innan. vi har inte drop-in mottagning. 

Remiss krävs

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den.

Klinisk Fysiologi I Sollentuna