Väntetider

Vår målsättning är att ge dig som ny patient en tid så snart du önskar men på vissa kliniker kan det vara en väntetid. Här kan du se hur lång väntetiden är till alla våra kliniker. Har du akuta problem får du hjälp direkt.

Vilo EKG: En vecka

Långtids EKG: Fyra veckor

Arbets EKG: En vecka

Ultraljud ekokardiografi: Två veckor

Ultraljud kärl: Tre veckor

Långtidsregistrering av blodtryck: En vecka

Spirometri: Två veckor

Perifer cirkulation utredning: Två veckor

Akutmärkta remisser

Vi tar även emot akutmärkta remisser. Akuta undersökningar utförs samma dag som remissen mottas.

Remiss krävs

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den.

Klinisk Fysiologi I Sollentuna