Väntetider

 

Vår målsättning är att ge dig som ny patient en tid så snart du önskar men på vissa kliniker kan det vara en väntetid. Här kan du se hur lång väntetiden är till alla våra undersökningar. Har du akuta problem får du hjälp direkt.

Vilo EKG: En vecka

Långtids EKG: En vecka

Arbets EKG: En vecka

Ultraljud ekokardiografi: Två veckor

Ultraljud kärl: Tre veckor

Långtidsregistrering av blodtryck: En vecka

Spirometri: En vecka

Perifer cirkulation utredning: En vecka

Akutmärkta remisser

Vi tar även emot akutmärkta remisser. Akuta undersökningar utförs samma dag som remissen mottas.

Remiss.

För att komma till oss för en undersökning skriver din läkare på vårdcentralen en remiss till oss om vilken undersökning som skall göras.
Efter undersökningen skriver vi ett utlåtande som skickas till din läkare.
Undersökningen är kostnadsfri men om du uteblir från bokad undersökning debiteras du 400 kr i enlighet med region Stockholms direktiv.
Du kan även komma till oss utan remiss och betala listpris för undersökningen.