Välkommen till Sollentuna Fysiologklinik

Till oss kommer du för att undersöka och mäta hur dina organ fungerar. Det kan till exempel vara hjärtat, lungorna och kärlen.

Fysiologklinik i Sollentuna

Vad vi gör

Fysiologi är läran om hur kroppen och dess organ fungerar. På fysiologiska kliniken utförs många olika fysiologiska undersökningar, framför allt funktionsdiagnostik av hjärta, blodkärl och lungor.

Olika tekniker och hjälpmedel används i diagnostiken, till exempel ultraljudsteknik och EKG.

Sollentuna Fysiologklinik är en specialistmottagning inom klinisk fysiologi och utför undersökningar av hjärta, lungor och kärl hos vuxna, på uppdrag av Region Stockholm.

Undersökningen utförs i de flesta fall av biomedicinsk analytiker. I anslutning till vissa undersökningar kommer även läkare in.

Vår Vision

Vi erbjuder patienter, remittenter och andra beställare effektiva tjänster av högkvalitet och vill bli vara den ledande kvalitetsaktören inom fysiologiska undersökningar i Stockholm.

Verksamhetsutveckling

Ständigt förbättringsarbete, riskanalyser och att synliggöra och agera utifrån våra resultat, med fokus på säker undersökning är en naturlig del i det dagliga arbetet.