Välkommen till Sollentuna Fysiologklinik

Till oss kommer du för att undersöka och mäta hur dina organ fungerar. Det kan till exempel vara hjärtat, lungorna och kärlen.

Vad vi gör

Sollentuna Fysiologklinik är en specialistmottagning inom klinisk fysiologi och som utför undersökningar av hjärtat, lungor och kärl hos vuxna, på uppdrag av Region Stockholm.

Undersökningarna utförs av en biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi och bedöms av en specialistläkare inom klinisk fysiologi eller en specialistläkare inom kardiologi.

Vår Vision

Vår vision är att vara den främsta och ledande kliniken inom klinisk fysiologi. Det gör vi genom att vi fortsätter att anställa de bästa och de mest erfarna inom klinisk fysiologi/kardiologi samt genom kvalitetssäkrad utveckling.

Kvalitetsutveckling

Det är en naturlig del hos oss människor att vi kan göra fel och misstag. Genom att vara ackrediterade och kontrollerad av kvalitetsmyndigheten Swedac är det för oss ett viktigt stöd för vår kvalitetsutveckling inom verksamhet.