Kvalitet

Sollentuna Fysiologklinik AB är ackrediterad av Swedac enligt SS-EN ISO/IEC 15198: 2012 och har ackrediteringsnummer 10593.

  • Ackrediteringens omfattning
    ⦁ Vilo-EKG
    ⦁ Långtids-EKG
    ⦁ Arbetsprov
    ⦁ Ultraljudsundersökning på hjärtat (Ekokardiografi)

Kvalitetspolicy:

Sollentuna fysiologiklinik verkar för att leverera bästa möjliga kvalitet gentemot samtliga patienter och övriga intressenter för verksamheten i enlighet med ISO 15189:2012. Detta uppnår vi genom att ha kompetenta medarbetare och en tydlig organisation med öppet kommunicerade mål och en strävan efter ständig förbättring. Undersökningar som genomförs på kliniken ska upprätthålla den högsta professionell standard genom att vi är aktiva i, och uppdaterad i, riktlinjerna inom klinisk fysiologi.