Vi är måna om din personliga integritet

Vi är måna om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och använder din personliga information.Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. Denna policy beskriver hur vi på Fysiologklinik i Sollentuna (Sollentuna Fysiologklinik AB, 559302-6692) samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Integritetspolicy

 

De personuppgifter Sollentuna Fysiologklinik registrerar behövs och behandlas för att kunna erbjuda säker, kompetent, individanpassad vård och även för att följa upp vår verksamhet och våra patienters hälsa samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. De två lagar, som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är patientdatalagen (PDL) och dataskyddsförordningen (GDPR).

Sollentuna Fysiologklinik är enligt lag skyldig att föra patientjournal för varje patient. Denna kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder samt uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Vi har rätt att registrera personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även utan samtycke.

Vad använder vi uppgifterna till?

  • För att kunna hantera dina undersökningar.

Hur länge behåller vi informationen?

Den information som omfattas av bokföringslagen och arkivlagen kommer att behållas enligt dessa lagars riktlinjer.

Vilka har tillgång till din information?

Endast personal från Sollentuna Fysiolog klinik kommer att hantera uppgifterna. Samtliga dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning.

Följande uppgifter kan du erhålla från oss:

  • Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig.
  • Du kan begära att vi skall radera dina personuppgifter. Dock ej de uppgifter som lagar kräver att vi behåller.

 

Besökare av vår webbplats

Vår hemsida används IP-adress och information om din användning av webbplatsen inkl. datum och tid och cookies. (Läs mer om cookies)

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som senare kan hämtas från din dator av vår webbsida. Den innehåller information för att förbättra din upplevelse. En del cookies används för att förbättra vår hemsida. Dessa cookies sparar statistik om exempelvis vilka av våra sidor som är mer eller mindre besökta. Ingen personlig information sparas. Om du inte vill tillåta lagring av cookies, kan du spärra detta via din webbläsares hjälpfunktion.

Tredjepartscookies

Vi använder Google Analytics och Ads som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för vår marknadsföring. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.

Hur lagras uppgifterna?

Samtliga uppgifter krypteras och lagrad i två geografiskt separat datahallar i Sverige och i Danmark. Säkerhetstester sker kontinuerligt för att kontrollera efterlevnaden av säkerheten.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära:

  • Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade om dig.
  • Det finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i patientdatalagstiftning.
  • Överföring till annan personuppgiftsansvarig av dina personuppgifter, s.k. dataportabilitet om det är tekniskt möjligt och kan ske automatiserat.

Klagomål

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslag-stiftning så ser vi gärna att ni hör av er till oss, ni har även rätt att lämna in ett klagomål till Data-inspektionen som är tillsynsmyndighet.

Uppdatering av denna policy

Uppdatering av denna policy kommer att ske kontinuerligt. Information om detta kommer att finnas på vår hemsida.

Kontakt

Om du har frågor angående denna policy, kontakta oss på:

Sollentuna Fysiolog Klinik AB /Nytorpsvägen 10 A, 191 35 Sollentuna

Tel. 08-41007000 / E-post: info@fysiologklinik.se