Välkommen till Sollentuna Fysiologklinik 

Inför besöket

Vi ber dig ta med dig ett giltigt ID-kort, kallelsen samt aktuell läkemedelslista. Om du behöver en tolk kontakta oss i god tid på telefon 08-4100 7000 eller epost info@fysiologklinik.se så ordnar vi med detta.

Akutmärkta remisser

Vi tar även emot akutmärkta remisser. Akuta undersökningar utförs samma dag som remissen mottas.

Remiss krävs

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den.

Klinisk Fysiologi I Sollentuna