Inför besöket

Vi ber dig ta med dig ett giltigt ID-kort, kallelsen samt aktuell läkemedelslista. Om du behöver en tolk kontakta oss i god tid på telefon 08-4100 7000 så ordnar vi med detta.

Akutmärkta remisser

Vi tar även emot akutmärkta remisser. Akuta undersökningar utförs samma dag som remissen mottas.

Remiss.

För att komma till oss för en undersökning skriver din läkare på vårdcentralen en remiss till oss om vilken undersökning som skall göras.
Efter undersökningen skriver vi ett utlåtande som skickas till din läkare.
Undersökningen är kostnadsfri men om du uteblir från bokad undersökning debiteras du 400 kr i enlighet med region Stockholms direktiv.
Du kan även komma till oss utan remiss och betala listpris för undersökningen.